YAŞLILIK KABUSU İÇİN

YAŞLILIK KABUSU  İÇİN

A.A

Alzheimer teşhis ve etkilerinin  incelenmesinde yapılacak araştırmalar için 14 milyon avroluk kaynak ayrıldı.

 


Avrupa Araştırma Alanındaki “Alzheimer Ortak  Programlama İnisiyatifi” alzheimer hastalığının teşhis ve etkilerinin  incelenmesinde büyük yeri olan biyomarker (biyolojik belirteç) geliştirecek  araştırmalar için 14 milyon avroluk kaynak ayırdı.

Çağrıya, Türkiye'nin de yer aldığı 23 ülkeden üniversiteler, enstitüler,  hastaneler ve kobi'lerin proje sunması bekleniyor.

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi  yetkililerinden alınanbilgiye göre, Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi'nin  ilk pilot çağrısı olan “Biyomarkerların optimizasyonu ve kullanımının  uyumlaştırılması” çağrısı açıldı.

Çağrı ile alzheimer hastalığının teşhisi ve hastalığın ilerlemesine  dayalı etkilerinin incelenmesinde büyük yeri olan biyomarker kullanımının  yaygınlaştırılması ile ilgili yenilikçi ve uluslararası araştırma projelerinin  finansal olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Çağrı, 20 ülkenin üst düzey yöneticileri ve araştırmacılarının katılımı  ile Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi kapsamında 13 Mayıs 2011 İstanbul'da  gerçekleştirilen 8. Yönetim Kurulu toplantısında resmi olarak açıldı.

Toplam bütçesi 14 milyon avro olan çağrıya İnisiyatif'te temsil edilen  Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 23 ülkeden üniversiteler, enstitüler,  hastaneler ve KOBİ'lerin proje sunması bekleniyor.

"MOTOR NÖRON HASTALIKLARI İÇİN PROJELER DE DESTEKLENECEK”
        
Çağrıda ayrıca, alzheimer, parkinson, prion, huntington gibi sinirsel  hastalıkların yanı sıra motor nöron hastalıklarının tedavi ve teşhisinde  kullanılmak üzere biyomarker optimizasyonu ve biyomarker kullanımının  uyumlaştırılmasına yönelik hazırlanacak olan uluslararası ortak araştırma  projeleri de desteklenecek.

Ortak Programlama İnisiyatifleri (Joint Programming Initiatives), Avrupa  Araştırma Alanı'nın (ERA) hayata geçirilmesine yönelik geliştirilmiş, Avrupa  genelinde sürdürülen bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetleri ile ar-ge  çalışmalarına ayrılan fonların eşgüdümlü olarak yürütülmesini amaçlayan politika  araçlarından biri.

Avrupa Konseyi, 2 Aralık 2008 tarihinde bu oluşumları desteklediğini ilan  etti ve Ortak Programlama İnisiyatifleri'nin pilot çalışması sayılan Alzheimer  Ortak Programlama İnisiyatifi'nin kurulması yönünde destek verdi.

Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi Yönetim Kurulu'nda Türkiye 23  ülke ile birlikte yer alıyor. İnisiyatifin faaliyetlerini şekillendiren ve Avrupa  Komisyonunca maddi olarak desteklenen koordinasyon projesi kapsamında aralarında  TÜBİTAK'ın da yer aldığı 7 kurum mali destek aldı.