KAR PSİKOLOJİYİ ETKİLİYOR

KAR PSİKOLOJİYİ ETKİLİYOR

Şaban ÖZDEMİR (NPGRUP)

Kar ve aşırı soğuklar insan psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

 


Ruhsal hastalık ve bozuklukların temelinde engellenme duygusunun yattığı belirtilirken, bu engellenme duygusunun kişiliğinin temelinde yatan çatışmaları körüklediği ve belirtileri açığa çıkardığı ifade ediliyor.

Kar ve aşırı soğuklar insan üzerinde derin etki ediyor. Ruh sağlığının en önemli göstergesi olan kendisi ve çevresiyle barışık olabilme hali, kar ve aşırı soğuklarda hasar görebiliyor. Bu durum, aile içinde ve toplumla çatışmalarda açığa çıkarabiliyor daha da derinleştirebiliyor.
 
Bembeyaz görüntüsünün yanında bir örtü gibi tabiatı kaplayan, kuşların ve diğer hayvanların, canlıların yiyecek bulmasını zorlaştıran karın yolları kapatması gibi olumsuzluklarına bağlı olarak kar, bireylerin dış dünyayla bağlarını ve iletişimini de koparabiliyor. Hal böyle olunca
bireylerin çevrede mobilizasyonu (dolaşma, hareket edebilme) kabiliyetini zorlaştırıyor,
zaman zaman da hareketi imkansız hale getirebiliyor. Bu da kişilerde anksiyite meydana getiriyor ve ya var olan anksiyete düzeyini yükseltebiliyor.

Öte yandan kişinin alt sosyo-ekonomik düzeyde oluşu, kış mevsimine ve zorluklarına karşı mücadeleyi kolaylaştıran araçlara sahip olmayışı, uygun barınak, yakacak, yiyecek, soba ya da ısınma araçlarına ve paraya sahip olmayışı, kişinin toplumla ve hayatla bağlarının zayıflamasına, topluma karşı düşmanca tepki ve tutumlar geliştirmesine de yol açabiliyor.

Kişiyi kuşatan izolasyon ve yalnızlık duyguları umutsuzluk ve mutsuzluk duygularıyla da birleşebiliyor.