JİLET KULLANAN ACIMAZSIZ MI?

JİLET KULLANAN ACIMAZSIZ MI?

MEDİCAL NEWS TODAY - NP GRUP

Kendi kendine zarar verme girişimlerinin emosyonel açıdan yatıştırıcı etkileri olduğu saptandı.

 


Kişinin emosyonel sıkıntıdan arınmak için kendi kendisine zarar verdiği fikri pek çokları tarafından yadırgansa da, kompulsif olarak kendilerine zarar veren kişiler arasında kendini yakma veya kesme gibi girişimlere oldukça  sıkça sık rastlanıyor.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler yoğun duygulanımlar yaşıyorlar ve emosyonları düzenleme becerilerinde çoğu zaman bir aksaklık görülüyor. Kendi kendilerine zarar verme prevalansları oldukça yüksek olan bu kişilerde bu durumun negatif emosyonel durumları hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülüyor.

Niedtfeld ve meslektaşları borderline kişilik bozukluğu olan veya olmayan kişiler üzerinde emosyonel uyaranların ve bir termal uyaranın etkilerini incelediler. Yapılan çalışmada resimlerle negatif, pozitif veya nötral etkiler indüklenirken, termal uyaranlarla ısıya bağlı acı veya sıcaklık algısı indüklendi.

Sınır kişilik bozukluğu olan hastalarda, bildirilen emosyon regülasyon problemleriyle tutarlı olarak,  pozitif ve negatif emosyonları çağrıştıran resimlere cevaben, limbik devrede yükselmiş aktivasyon bulgusu saptandı. Ayrıca amigdala aktivasyonu kişisel olarak bildirilen, emosyon regülasyonundaki defisitlerle ilişkiliydi. Bununla birlikte, termal uyaranlar muhtemelen emosyonel reaktiviteyi baskılayarak, bu hastalarda ve sağlıklı kontrollardaki amigdala aktivasyonunu inhibe etti.

Biological Psychiatry'nin editörü Dr. John Krystal'in bu konudaki yorumu şöyle; fiziksel olarak acı verici uyaranlar sınır kişilik bozukluğu olan bazı hastaların emosyonel sıkıntıdan kısmen rahatlamalarına yol açıyor. Çünkü bunlar paradoksal olarak emosyonda rol oynayan beyin bölgelerini inhibe ediyorlar. Bu süreç emosyonel regülasyon mekhanizmalarındaki eksikliği telafi etmeye yarıyor olabilir."
Yazarlar alınan bu sonuçların borderline kişilik bozukluğu olan kişilerdeki emosyonel hiperaktiviteyle ilgili önceki bulgularla tutarlı olduğunu kaydediyorlar. Ve bu kişilerin uyarılma durumlarına bağlı olarak, ağrı uyaranını farklı olarak işlemden geçirdiğini ileri sürüyorlar.