50 yıldır evliler 27 yıldır ayrılar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 50 yıldır evli olduğu eşinin 27 yıldır Almanya'da olması nedeniyle boşanmak isteyen kocaya, "27 yıldır ayrı yaşamanız evliliğinizin temelinden sarsıldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla boşanamazsınız" dedi.

50 yıldır evliler 27 yıldır ayrılar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 50 yıldır evli olduğu eşinin 27 yıldır Almanya'da olması nedeniyle boşanmak isteyen kocaya, "27 yıldır ayrı yaşamanız evliliğinizin temelinden sarsıldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla boşanamazsınız" dedi.

elliyievlilikA.F, 2011 yılında boşanma davası için Ankara 11.Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Eşi S.F ile Almanya'ya gittiklerini ancak 1986 yılında işlerini Türkiye'de devam ettirmek istediği için döndüğünü anlattı. "Sen işleri yoluna koy, düzeni kur biz geliriz" diyen eşinin, çocuklarıyla birlikte Almanya'da kaldığını belirtti. Ancak eşini defalarca çağırmasına karşın gelmediğini belirten koca, bu nedenle 23 yıldır ayrı yaşadıklarını; 67 yaşında olduğunu ve bu zor yaşlılık döneminde eşinin yanında olmasını istemesinin doğal hakkı olduğunu belirtti. Bu talebine karşılık verilmemesi nedeniyle aile birliğinin temelinden sarsıldığını ve evli kalmanın hiçbir fayda sağlamayacağı ileri sürerek boşanmak istedi.

"50 YILDIR EVLİYİZ, BOŞANMAK İSTEMİYORUM" Ancak, Almanya'da yaşayan S.F, 50 yılı aşkın bir süredir evli olduklarını, Almanya'ya işçi olarak gittiklerini ve oraya yerleşerek beş çocuk sahibi olduklarını belirtti. Çocuklardan birinin vefatından sonra B.F'nin ruhsal sıkıntıya düşerek ani bir kararla, dört çocuğunu ve kendisini bırakarak Türkiye'ye döndüğünü anlattı. İki bankadan çekilen kredi borcunu da kendisine bıraktığını, dört küçük çocukla onca sıkıntı yaşamasına rağmen; hep Almanya'ya gelmesini beklediklerini ifade etti. Bu süreçte hiçbir kusuru olmadığını vurgulayarak, boşanmak istemediğini söyledi.

MAHKEMEDEN BOŞANMA KARARI Ankara 11. Aile Mahkemesi, davacı kocanın 1986 yılında davalı eşini ve müşterek çocuklarını terk ederek aniden Türkiye'ye gelmesi şeklindeki kusurlu davranışı ve tarafların dava tarihi itibariyle 25 yıla yakın bir zamandır ayrı yaşıyor olmaları nedeniyle, evlilik birliğinin tarafların ortak hayatı sürdürmelerini olanaksız kılacak biçimde temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanmalarına karar verdi. KADIN, TEMYİZ ETTİ Mahkemenin boşanma kararına davalı S.F itiraz edince konu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gitti. 2012 yılında Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, kadını haklı buldu ve boşanma kararının yersiz olduğu sonucuna vardı. Ancak yerel mahkeme, kararında direnince dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitti. SON SÖZ: BOŞANAMAZSINIZ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 25 Aralık 2013 tarihinde oybirliğiyle 27 yıldır eşinden ayrı yaşayan kocanın, boşanamayacağına hükmetti. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 166.maddesi “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" anımsatıldı. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunduğu belirtildi. Ancak itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir, hükmü vurgulandı. HANIM AZ DA OLSA KUSURLU OLMALI! Anılan maddeye göre, boşanmayı talep edebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp, daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunduğu belirtildi. Ancak boşanmaya karar verilebilmesi için, diğer tarafın 'az da' olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: "Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa, bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olmaz. Az kusurlu eşin davaya karşı çıkması, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı. Evlilik birliğinin devamında bu eş ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır. Bu itibarla, yukarıda açıklanan ilke göz önüne alındığında; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle davalı kadına yönelik herhangi bir kusurun iddia ve ispat edilmemiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır" dedi. Böylece Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 40 üyenin onayı; 7 üyenin itirazıyla eşinden 27 yıldır ayrı olan kocaya, oy çokluğuyla 'hanımının herhangi bir kusuru yok, sen boşanamazsın' demiş oldu. AYSEL ALP/ANKARA