Otizm

Otizm diğerleriyle iletişim kurmayı zorlaştıran ve engelleyen bir beyin bozukluğudur.

Otizmde beynin farklı bölgeleri bir arada çalışamaz. Otizmlilerin çoğu diğerleriyle iletişim kurmakta her zaman zorlanacaktır. Fakat erken tedavi teşhis gittikçe daha fazla kişiye tam potansiyellerini kullanmada yardım etmiştir.

Otizmin nedeni tam olarak bilinmese de, bazı bilim adamları genetik olduğunu düşünmektedir. Halen hangi genin buna neden olabileceği araştırılmaktadır. Diğer araştırmalar, otizmi tetikleyenin belirli ilaçlar veya çocuğun çevresindeki şeyler olup olmadığı üzerine yoğunlaşmıştır. Bazıları da kızamık-kabakulak-kızamıkçık gibi çocukluk aşılarının buna yol açtığına inanır. Fakat araştırmalar bunun gerçek olmadığını göstermiştir. Bu aşılar çocuğunuza zarar verebilecek hatta ölüme sebep verebilecek hastalıklardan koruduğu için, bu aşıların yapılması önemlidir.

Otizmde Ana Belirtiler

Belirtilerin şiddeti farklılık gösterse de otistiklerde şu alanlarda belirgin belirtiler gözlenir: Sosyal etkileşim ve ilişkiler.Belirtiler:

 • Göz göze gelme, yüz ifadesi ve beden dili gibi sözsüz iletişim becerisinin gelişiminde belirgin problemler
 • Yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama
 • Diğerleriyle eğlence, ilgi veya başarıyı paylaşmaya karşı ilgisizlik
 • Empati eksikliği. Otistikler, diğerlerinin acı ve üzüntü gibi duygularını anlamada zorluk çekebilirler.

Sözlü ve sözsüz iletişim. Belirtiler:

 • Konuşmayı öğrenememe veya konuşmada gecikme. Otistiklerin %40’ı asla konuşmaz
 • Sohbet etmeye başlamada zorlanma. Ayrıca otistikler başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorlanırlar.
 • Kalıplaşmış veya sürekli tekrarlanan konuşma. Otistikler daha önceden duydukları belli bir cümleyi sürekli tekrar ederler (ekolali).
 • Dinleyicilerinin bakış açısını anlamada zorlanma. Örneğin bir otistik karşısındakinin espri yaptığını anlamayabilir. Kelimelerin teker teker karşılıklarını algılar ve ima edileni anlayamaz.

Aktivitelere veya oyunlara karşı sınırlı ilgi. Belirtiler:

 • Parçalara alışılmışın dışında odaklanma. Otistik çocuklar, arabayla oynamaktan çok arabanın tekerleğiyle oynamak gibi daha çok oyuncağın bir bölümüne odaklanırlar.
 • Belirli konularla meşgul olma. Örneğin, daha büyük çocuklar ve yetişkinler video oyunlarına, kartlarına veya araba plakalarına hayran olabilirler.
 • Aynı şeyler ve rutin ihtiyacı. Örneğin, otistik bir çocuk salatadan önce hep ekmek yemek veya okula hep aynı yoldan gitmek ister. -
 • Kalıplaşmış (stereotip) davranışlar. Örneğin, sallanma veya el çırpma

ÇOCUKLUKTA OTİZM BELİRTİLERİ

Otizm belirtileri çoğunlukla ebeveyn veya çocuğun bakıcısı tarafından ilk 3 yılda anlaşılır. Her ne kadar otizm doğuştan olsa da, bebeklikte belirtileri anlamak veya teşhis koymak zordur. Ebeveynler çoğunlukla bebekleri kucağa alınmaktan hoşlanmadığında, ce-e gibi oyunlarla ilgilenmediğinde veya konuşmaya başlamadığında endişelenirler. Bazen çocuk yaşıtlarıyla aynı zamanda konuşmaya başlar ve sonra konuşma becerisini yitirir. Ayrıca çocuğun işitme problemi olduğundan da şüphelenilebilir. Otistik bir çocuk çoğunlukla işitmez görünür, fakat bazı zamanlar tren düdüğü gibi uzaktan gelen bir ses ilgilerini çeker.

Erken teşhis edilen ve yoğun tedavi gören bir otistik, başkalarıyla ilgilenebilir, iletişim kurabilir ve büyüdükçe kendine bakabilir. Yaygın olarak düşünülenin aksine, çok az otistik sosyal olarak tamamen izoledir ve kendi dünyasında yaşar.

GENÇLİKTEKİ OTİZM BELİRTİLERİ

Gençlikte davranış modeli çoğunlukla değişir. Gençlerin çoğu yeni beceriler edinir, fakat diğerleriyle ilişki kurma ve onları anlamada hala geridedirler. Buluğ çağı ve artan cinsellik otistik gençlerde diğerlerine nazaran daha zor olabilir. Genç otistikler depresyon, anksiyete ve epilepsiyle ilgili problemler açısından büyük risk altındadırlar.

YETİŞKİNLİKTE OTİZM BELİRTİLERİ

Bazı otistik yetişkinler çalışabilir ve kendi başlarına yaşayabilir, bu durum zeka ve iletişim becerisinin derecesine bağlıdır. En azından %33’ü kısmen bağımsızdır.

Bazı yetişkin otistikler, özellikle zeka düzeyi düşük ve konuşamayanlar, çok fazla yardıma ihtiyaç duyar. Yelpazenin öbür ucundaki çok daha iyi durumdaki otistikler mesleklerinde başarılı olabilir ve tek başlarına yaşayabilirler, fakat yine de diğerleriyle ilişki kurmada zorlanırlar. Bunların zeka düzeyi ortalama veya ortalamanın üzerindedir.

DİĞER OTİZM BELİRTİLERİ

Otistiklerin çoğunun gösterdiği belirtiler dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun belirtilerine benzer. Fakat bu belirtilerin çoğu, özellikle sosyal ilişkilerde, çok daha yoğundur.

Otistiklerin yaklaşık %10’u bazı becerilere aşırı hakimdir. Örneğin listeleri akılda tutma, takvim günlerini hesaplama, resim yapma veya müzik yeteneği gibi.

Otistiklerin çoğu alışılmışın dışında duyusal algılamaya sahiptir. Örneğin, hafif bir dokunuşu acı verici nitelerken, kuvvetli bir baskıyı rahatlatıcı bulabilir. Bazıları ise acıyı hiç hissetmez. Otistiklerin bazı çok sevdikleri veya hiç sevmedikleri yemekler vardır ve alışılmışın dışında tatları karıştırmaktan hoşlanabilirler.

Otistiklerin %40 ila %70’inde uyku problemi vardır.

DİĞER DURUMLAR

Otizm, otistik spektrum hastalıkları da denilen yaygın gelişimsel bozuklukların birçok türünden biridir. Otizmin Asperger sendromu gibi diğer yaygın gelişimsel bozukluklarla karıştırılması mümkündür. Diğer bozuklukların da otizme benzer belirtileri olabilir.

OTİZM TEDAVİSİ

Erken teşhis ve tedavi otistik çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur. Tedavinin birincil hedefi çocuğun yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlayan becerilerini geliştirmektir.

Otizm belirtileri ve davranışları farklı kombinasyonlarda olabilir ve yoğunlukları değişebilir. Ayrıca bireysel belirtiler ve davranışlar zamanla değişiklik de gösterebilir. Bu nedenlerden dolayı tedavi stratejileri bireysel ihtiyaçlar ve aile kaynaklarına göre düzenlenir. Otistik çocuklar genellikle çok iyi yapılandırılmış ve kendilerine özel tedavilere iyi reaksiyon verirler. En başarılı program ebeveynlere yardımcı olan ve çocuğun yaşamına iletişimsel, sosyal, davranışsal, uyum sağlayıcı ve eğitici yönler katandır.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) çocuğun fonksiyonlarının gelişmesi ve potansiyeline ulaşması için şu stratejileri önerir:

Davranışsal eğitim ve yönetim. Davranışsal eğitim ve yönetim, davranış ve iletişimi geliştirmek için pozitif destek, kendine yardım ve sosyal beceri eğitimini kullanır. Uygulamalı Davranışsal Analiz, Otistik ve İlgili İletişim Engelli Çocukların Tedavi ve Eğitimi ve duyusal entegrasyon gibi çeşitli tedavi türleri geliştirilmiştir.

Özel terapiler.Bunlar konuşma, meşgale ve fiziksel terapilerdir. Bu terapiler otizmi yönetmede önemli unsurlardır ve hepsi çocuğun tedavisinin aşamalarına dahil edilmelidir. Konuşma terapisi otistik çocuğun daha iyi iletişim kurabilmesi için dil ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Meşgale ve fiziksel terapi koordinasyon ve motor becerilerdeki eksiklikleri geliştirmeye yardımcı olabilir. Meşgale terapisi, otistik çocukların duyulardan (görme, duyma, dokunma, koklama) gelen bilgiyi daha yönetilebilir yollarla işlemelerine de yardımcı olur.

 • İlaçlar. Depresyon, anksiyete, hiperaktivite ve obsesif-kompülsif gibi otistiklerin problemli davranışlarını tedavi etmede ilaç kullanılabilir.
 • Toplum desteği ve ebeveyn eğitimi. Destek ve eğitim için doktorunuzla konuşabilir veya TOHUM vakfı gibi yasal bir gruba başvurabilirsiniz.

Otistiklerin çoğu uyku problemi yaşar. Genellikle aynı saatte yatmak ve kalkmak gibi bir rutin belirlenerek tedavi edilir. Doktorunuz son çare olarak ilaç tedavisini deneyebilir.

Sekretin ve işitsel bütünleşme terapisi gibi alternatif tedaviler hakkında hikayelere medyada ve diğer iletişim kaynaklarında sıkça rastlanır. Herhangi bir tedavi aradığınızda, her zaman bilginin kaynağını bulun ve bilimsel olarak uygun olup olmadığına bakın. Bir tedavinin kullanılması için, bireysel başarılar yeterli değildir. Büyük ve bilimsel olarak kontrol edilip onaylanmış çalışmalara bakmalısınız.

Uzmanlar henüz otizmi engelleyecek bir yol bulamamıştır. Otizmi çocukluk aşılarına bağlayan hikayelere karşı toplumsal ilgi halen devam etmektedir. Fakat yapılmış olan birçok araştırma bu bağlantıyı kanıtlayamamıştır. Eğer çocuğunuzun aşılarını yaptırmazsanız, hem çocuğunuzu hem de diğerlerini tehlikeye atmış olursunuz, çünkü bu hastalıkların çoğu çok zarar verisi, hatta ölümcül olabilir.

* WebMD’den çevrilmiştir. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için WebMD web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Otizm Archive

 • Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 15 yaşındaki otizmli lise öğrencisinin, girdiği yetenek sınavında özel sınav şartlar sağlanmadığı için eğitim hakkının engellendiği iddiasıyla yaptığı şikayeti haklı buldu.

  Otizmli gencin şikayeti

  Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 15 yaşındaki otizmli lise öğrencisinin, girdiği yetenek sınavında özel sınav şartlar sağlanmadığı için eğitim hakkının engellendiği iddiasıyla yaptığı şikayeti haklı buldu.

 • Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. 2.5 aylık tekir kedi yavrusuna “down sendomu” teşhisi koydu.

  Türkiye’de bir ilk: Down’lı Otto

  Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. 2.5 aylık tekir kedi yavrusuna “down sendomu” teşhisi koydu.

 • Otizmin anlaşılmasında bir adım daha atıldı. İlk kez bir gen mutasyonu ve otizm arasında "büyük bağlantı" keşfedildi

  Otizmin anlaşılmasına bir adım daha

  Otizmin anlaşılmasında bir adım daha atıldı. İlk kez bir gen mutasyonu ve otizm arasında “büyük bağlantı” keşfedildi

 • ABD’deki California- SanDiego Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları yaklaşık yüz yıldır Afrika Uyku Hastalığı’nın tedavisinde kullanılmakta olan suramin adlı bir kimyasalın farelerde otizm semptomlarını geçici olarak ortadan kaldırdığını ortaya çıkarttı.

  Otizm tedavisinde umut veren gelişme

  ABD’deki California- SanDiego Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları yaklaşık yüz yıldır Afrika Uyku Hastalığı’nın tedavisinde kullanılmakta olan suramin adlı bir kimyasalın farelerde otizm semptomlarını geçici olarak ortadan kaldırdığını ortaya çıkarttı.

 • Çocuğunuz bu belirtileri taşıyorsa otizmli olabilir. İşte otizme karşı bir terapi.

  Otizme karşı bir terapi

  Çocuğunuz bu belirtileri taşıyorsa otizmli olabilir. İşte otizme karşı bir terapi.

 • Biyokimyacı Ricardo E. Dolmetsch, otizm araştırmasında hücre biyolojisi ve biyokimya üzerine odaklanmak için davranışa ilişkin soruları bir kenara iterek büyük bir değişimin öncülüğünü yapıyor.

  Otizm araştırmalarının odağı değişiyor

  Biyokimyacı Ricardo E. Dolmetsch, otizm araştırmasında hücre biyolojisi ve biyokimya üzerine odaklanmak için davranışa ilişkin soruları bir kenara iterek büyük bir değişimin öncülüğünü yapıyor.

 • ABD’deki son araştırmalar, otizmin anne karnında başladığını ortaya koydu.

  Otizm rahimde başlıyor

  ABD’deki son araştırmalar, otizmin anne karnında başladığını ortaya koydu.

 • Üsküdar Üniversitesi I.Ulusal Otizm Günleri’ne ev sahipliği yaptı.

  Üsküdar Üniversitesi Otizm Günleri’ne ev sahipliği yaptı

  Üsküdar Üniversitesi I.Ulusal Otizm Günleri’ne ev sahipliği yaptı.

 • "Oksitosin", otizmli çocukların beyin faaliyetlerini değiştiriyor ve çocukları daha sosyal hale getiriyor.

  “Aşk hormonu” otistik çocuklara iyi geliyor

  “Oksitosin”, otizmli çocukların beyin faaliyetlerini değiştiriyor ve çocukları daha sosyal hale getiriyor.

 • Samsun'da down sendromlu çocukları topluma kazandırmak için başlatılan ’Judown’ projesi büyük ilgi gördü.

  Down Sendromlu çocuklara minderde rehabilite

  Samsun’da down sendromlu çocukları topluma kazandırmak için başlatılan ’Judown’ projesi büyük ilgi gördü.

 • Kanada'nın Brunswick şehrinde yaşayan Shanell Mouland'ın uçakta yanlarına oturan ve üç yaşındaki otizmli kızı Kate'le yakından ilgilenen '16C'deki Baba'nın kimliği belli oldu.

  Otizmli Kate’in 16C’deki babası bulundu

  Kanada’nın Brunswick şehrinde yaşayan Shanell Mouland’ın uçakta yanlarına oturan ve üç yaşındaki otizmli kızı Kate’le yakından ilgilenen ’16C’deki Baba’nın kimliği belli oldu.

 • Otistiklerde sosyal bağlanmayı sağlayan oksitosin hormonu ilaç olarak kullanılıyor.

  Otizmli çocuklar için umut

  Otistiklerde sosyal bağlanmayı sağlayan oksitosin hormonu ilaç olarak kullanılıyor.

 • İstanbul'da Down Sendromu Araştırma ve Uygulama Merkezi açılacak.

  İstanbul’da Down Sendromu Merkezi

  İstanbul’da Down Sendromu Araştırma ve Uygulama Merkezi açılacak.

 • Evlendikten 12 yıl sonra ilk bebeğini kucağına alan Fatma Öztürk (45), otistik olarak dünyaya gelen ikinci çocuğu Yakup ile hayata daha farklı bakıyor.

  Otistik çocuk annesi olmak…

  Evlendikten 12 yıl sonra ilk bebeğini kucağına alan Fatma Öztürk (45), otistik olarak dünyaya gelen ikinci çocuğu Yakup ile hayata daha farklı bakıyor.

 • Sıcak banyonun, otizmin belirtilerini hafiflettiği ve çocukların daha sosyal hale gelmesini sağladığı belirlendi.

  Otisik çocuklara 39 derece iyi geliyor

  Sıcak banyonun, otizmin belirtilerini hafiflettiği ve çocukların daha sosyal hale gelmesini sağladığı belirlendi.

 • İngiltere'de 2009’da pop star yarışması “Britain’s Got Talent”da kadife sesiyle büyük üne kavuşan İskoç şarkıcı Susan Boyle, otizmin farklı bir çeşidi olan Asperger Sendromu’ndan mustarip olduğunu açıkladı.

  Kadife sesli otistikmiş

  İngiltere’de 2009’da pop star yarışması “Britain’s Got Talent”da kadife sesiyle büyük üne kavuşan İskoç şarkıcı Susan Boyle, otizmin farklı bir çeşidi olan Asperger Sendromu’ndan mustarip olduğunu açıkladı.

 • Sakarya'da yaşayan otizm hastası Doruk Davran, yüzme öğrendikten sonra katıldığı yarışmalarda kazandığı derecelerle örnek oluyor.

  Otizmin pençesinden böyle kurtuldu

  Sakarya’da yaşayan otizm hastası Doruk Davran, yüzme öğrendikten sonra katıldığı yarışmalarda kazandığı derecelerle örnek oluyor.

 • Bu projeyle 40 otizmli öğrencinin, öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının desteğiyle drama, müzik, dans gibi etkinliklere katılarak toplumsal hayata entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

  Otizmlilere örnek proje

  Bu projeyle 40 otizmli öğrencinin, öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının desteğiyle drama, müzik, dans gibi etkinliklere katılarak toplumsal hayata entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.